امروز : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

فرمت نگارش مقالات

 

ارسال چکيده و متن کامل مقاله در فرمت ذيل می باشد.

(توجه داشته باشید حتما مقالات بایستی در سربرگ های ارائه شده در زیر و مطابق با فرمت کنفرانس تنظیم و ارسال گردد).دانلود "فرمت نگارش مقالات فارسی"
دانلود "فرمت نگارش مقالات انگلیسی"
تاریخ : 1395/11/17