امروز : پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
36
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/06
پوستر همایش
SID

Civilica

ارائه گواهینامه از دانشگاه علم و فرهنگ

با توجه به این موضوع که برگزار کننده این کنفرانس دانشگاه علم و فرهنگ می باشد متعاقبا گواهینامه ایی مبنی بر شرکت شما در این رویداد توسط دانشگاه علم و فرهنگ به پژوهشگران تعلق می گیرد

تاریخ : 1395/09/07