امروز : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
همایش در حال برگزاری است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

ارائه گواهینامه از دانشگاه علم و فرهنگ

با توجه به این موضوع که برگزار کننده این کنفرانس دانشگاه علم و فرهنگ می باشد متعاقبا گواهینامه ایی مبنی بر شرکت شما در این رویداد توسط دانشگاه علم و فرهنگ به پژوهشگران تعلق می گیرد

تاریخ : 1395/09/07