امروز : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی در سایت سینا پرس (خبرگزاری دانشگاه علم و فرهنگ) نمایه گردید.

کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی در سایت سینا پرس (خبرگزاری دانشگاه علم و فرهنگ) نمایه گردید.

تاریخ : 1395/12/03