امروز : پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
36
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/06
پوستر همایش
SID

Civilica

پیوستن مرکز علمی و کاربردی برهان نیروی شمال به حامیان علمی اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی

مرکزعلمی و کاربردی برهان نیروی شمال به حامیان علمی اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی پیوست

تاریخ : 1395/09/03