امروز : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

موضوع سخنرانی پروفسور خزایی در روز کنفرانس

 

پروفسور خزایی در کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی سخنرانی انجام  میدهند

موضوع سخنرانی: پست مدرنیسم، فناوری و مدیریت در جهان نوشونده

تاریخ : 1395/11/04