امروز : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

نشست شورای سیاست گذاری کنفرانس در دانشگاه علم و فرهنگ

 

نشست شورای سیاست گذاری کنفرانس در دانشگاه علم و فرهنگ

در مورخ 29 دی ماه 1395 نشستی متشکل از اعضای شورای سیاستگذاری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد که گوشه از این نشست در ذیل به تصویر کشیده شده است.

     

 

      

 

      

 

      

تاریخ : 1395/10/29