امروز : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست .

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست .

تاریخ : 1395/10/20