امروز : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
همایش در حال برگزاری است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست .

انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست .

تاریخ : 1395/09/23