امروز : پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
36
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/06
پوستر همایش
SID

Civilica

انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست .

انجمن علوم و  مهندسی پلیمر ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست .

تاریخ : 1395/09/16