امروز : پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

دکتر علی حسنی، معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوست.

دکتر علی حسنی، معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ به جمع کمیته علمی اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی پیوست.

تاریخ : 1395/09/15