امروز : پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
36
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/06
پوستر همایش
SID

Civilica

دكتر محمد صادق بيجندي، معاون آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوست

دكتر محمد صادق بيجندي، معاون آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ به جمع کمیته علمی اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی پیوست.

تاریخ : 1395/09/15