امروز : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
همایش در حال برگزاری است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

دکتر مهیار جاویر روزی، هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوست.

دکتر مهیار جاویر روزی، هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به جمع کمیته علمی اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی پیوست.

تاریخ : 1395/09/15