امروز : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
برگزاری همایش به پایان رسیده است.
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/12/02
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/12/04
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/07
پوستر همایش
SID

Civilica

کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی توسط دانشگاه علم و فرهنگ در مورخ 7 اسفند ماه سال 1395 برگزار می گرد.

 

کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی توسط دانشگاه علم و فرهنگ در مورخ 7 اسفند ماه سال 1395 برگزار می گرد.

 

 

برگزاری در سالن اصلی کنفرانس دانشگاه علم و فرهنگ می باشد.

تاریخ : 1395/11/17