امروز : پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
36
تاریخ های مهم همایش
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1395/11/18
آخرین مهلت ثبت نام »
1395/11/22
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1395/12/06
پوستر همایش
SID

Civilica

کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی توسط دانشگاه علم و فرهنگ در مورخ 6 اسفند ماه سال 1395 برگزار می گرد.

 

کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی توسط دانشگاه علم و فرهنگ در مورخ 6 اسفند ماه سال 1395 برگزار می گرد.

 

 

برگزاری در سالن اصلی کنفرانس دانشگاه علم و فرهنگ می باشد.

تاریخ : 1395/09/13